• Б Р З И

  • Б Е З Б Е Д Н И

  • П Р О Д У К Т И В Н И

Дејност

ВиД Транспорт е во меѓусебна соработка со ВиД Логистик заради поквалитетно извршување на тековните обврски и разбирање при започнување на идни заеднички активности.

Основна дејност на ВиД Транспорт е меѓународниот транспорт. Нашата компанија располага со современи товарни возила за секаков вид на стока (палетизирана, непалетизирана, опасни материи- АДР итн.). Специјалност ни е збирниот, а нудиме и поединечен транспорт.

Редовен транспорт

Редовни транспортни линии и збирни пратки

Оптимизација на трошоци

Оптимизирање на транспортни трошоци

Комуникација со возилата

24 часовна комуникација со возилата

ГПС

ГПС позиционирање и следење на возилата во секое време

Комуникација со соработници

Одлична комуникација со нашите соработници

ЦМР

Комплетно ЦМР осигурување за сите возила

Kumanovo
+C
Kyustendil
+C
Duisburg
+13°C
Gothenburg
+C
Oslo
-3°C
London
+13°C
Nuremberg
+11°C